Davetli Konuşmacılar


Ana Konuşmacı: 


Doç. Dr. Necdet Neydim

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
Almanca Mütercim-Tercümanlık Ana Bilim Dalı


1955 yılında Ödemiş'te doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ödemiş'te tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Almanca Bölümünü bitirdi. Tatbiki Güzel Sanatlar, M. E. B. İstanbul Yabancı Diller Yüksek Okulu, İ. Ü. Basın Yayın Yüksek Okulu ve Devlet Konservatuarında öğretim görevlisi, İ.Ü. Yabancı Diller Bölümünde (1985–2003) okutman olarak çalıştı. Yüksek lisansını Edebiyat Fakültesinde Çeviri Kuram ve Uygulamaları Anabilim Dalında tamamladı.

Necdet Neydim’in Almanca’dan Bertholt Brecht, Peter Haertling, Günter Grass, Erich Kaestner, Erich Fried şiirleri çevirdi;  Çocuk Edebiyatı üzerine eleştiri ve araştırma  yazıları çeşitli dergilerde yayımlandı.

Alman Çocuk Edebiyatı yazarları Peter Haertling ve Janosch’tan, Avusturya Çocuk Edebiyatı yazarı Christine Nöstlinger'den çeviriler yaptı. İstanbul’da yayın yapan Açık Radyo’da Lambanın Cini Çocuk Kültürü ve Edebiyatı Programını (Ekim 2002-Nisan 2003) hazırladı ve sundu. 

Münih Uluslararası Gençlik Kütüphanesinde üç ay araştırmalarda bulunan Nec¬det Neydim'in Çocuk ve Gençlik Edebiyatına dönük şiir, öykü, roman ve araştırma kitapları bulunmakta. 

Alman Dili Eğitimi Çeviri Kuram ve Uygulamaları Bilim Dalında 80 Sonrası Para¬digma Değişimi Açısından Çeviri Çocuk Edebiyatı başlıklı çalışmasıyla 2000 yılında doktorasını tamamlayan Necdet Neydim, 2003 yılında Edebiyat Fakültesi Çeviribilim  Bölümü Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı.  2015 Nisanında Doçent olan Neydim Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.

Almanca, İngilizce ve Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabi¬lim Dallarında Kültür derslerinin yanı sıra Metin İnceleme, Metin Yazarlığı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Yazılı Anlatım, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, Biçem Söylem Çö¬zümlemesi, Yazılı Çeviri Becerileri, Çocuk ve Gençlik Edebiyatı,  dersleri vermektedir. 

ÇIKEDAD'ın (Çocuk ve İlkgençlik Kültürü ve Edebiyatı Araştırmacıları Derneği) ve ÇAM’ın (Çocuk Araştırmaları Merkezi) kurucu başkanıdır.

Doç. Dr. Necdet Neydim Eserleri Listesi

Araştırma:

Çocuk ve Edebiyat - Çocukluğun Kısa Tarihi ve Edebiyatta Çocuk Figürleri, BU Yayınevi, İstanbul 1998

Ben Özgür(müy)üm?  BU Yayınevi, İstanbul 2001

Çocukluğum Nerede Saklı?  BU Yayınevi, İstanbul 2001

Çeviri Çocuk Edebiyatı - 80 Sonrası Paradigma Değişimi Açısından, BU Yayınevi, İstanbul 2003

Çocuk Edebiyatı - İnceleme-Araştırma-Eleştiri, BU Yayınevi İstanbul 2003

Şiir, Öykü, Roman:

İsmail ve Babamın 68 Kuşağı , Mavibulut Yayınları, İstanbul 1997

Sen Islık Çalmayı Bilir misin? , BU Yayınevi, İstanbul 1997

Öyküler, BU yayınevi, İstanbul 1999

Annem Öyle Söylüyor, BU yayınevi, İstanbul 1999

Düşler Teknesi, BU Yayınevi İstanbul 1999

Şehrazat,  BU Yayınevi, İstanbul 2002

Çeviri kitaplar:

Büyükanne, Haertling, Peter, Afa Yayınları, İstanbul 1993

Aslanlarını Arayan Çocuk, Haertling ,Peter, Afa Yayınları, İstanbul 1993

İhtiyar John, Haertling ,Peter, Afa yayınları, İstanbul 1994

Sen Bir Kızılderilisin Hannes, Janosch, Mavibulut Yayınları, İstanbul 1996

Lollipop, Nöstlinger, Christina, Günışığı Kitaplığı, İstanbul 2003

Benjamin Anna’yı Seviyor, Haertling, Peter, Günışığı Kitaplığı, İstanbul 2005

İki dilli kitaplar:

Mein Freund Das Gaenseblümchen (Papatya Dostum Benim), Verlag Anadolu GmbH, Hücckelhoven, 2004

Selim Macht Salat (Salata Yapan Çocuk), Verlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 2004

Wie der Fuchs zu arbeiten lernte? (Tilki çalışmayı nasıl öğrendi?) Verlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 2005

Der Wert der Majestaet  (Elli Altın Eden Padişah), Verlag Anadolu GmbH, Hückel-hoven 2005

Vertrauen unter Freunden (Sana Güvenebilir miyim Dostum?) Verlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 2005

Yunus der Helseher  (Geleceği Gören Çocuk), Verlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 2005

Das Blühende Lachen  (Yanaklarında Güller Açsın), Verlag Anadolu GmbH, Hückel-hoven 2005

Suche nach der Liebe (Sevgiyi Ararken), Verlag Anadolu GmbH, Hückelhoven 20