Kurullar


ONUR KURULU:
Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU, Rector, TRAKYA University - Turkey
Prof. Dr. Marjan DEMA, Rector, PRISHTINA University - Kosova
Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Dean of the Faculty of Education Trakya University -  Turkey
Prof. Assoc. Dr. Lindita SEJDIU-RUGOVA - PRISHTINA Üniversitesi Filoloji Fakültesi


DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI:
Öğr. Gör. Çağlayan KARAOĞLU-BİRCAN  -   Prof. Dr. Hikmet ASUTAY  -  Doç. Dr. Ergin JABLE


DÜZENLEME KURULU:
Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN, Trakya University – Main Coordinator of the Congress
Prof. Dr. Hikmet ASUTAY, Trakya University
Prof. Assoc. Dr. Ergin JABLE, Prishtina University / Kosova
Prof. Assoc. Dr. Mukadder SEYHAN-YÜCEL
Prof. Assist. Dr. Demirali Yaşar ERGİN
Prof. Assist. Dr. Muharrem ÖZDEN
Prof. Assist. Dr. Yücel Atila ŞEHİRLİ
Dr. Coşkun DOĞAN
Dr. Hakan Güldal
Dr. Esin HÜDAVERDİ - Prishtina University / Kosova
Dr. Nebahat SULÇEVSİ - Prishtina University / Kosova
Çağlayan KARAOĞLU-BİRCAN
İsa SÜLÇEVSİ Priştine - Kosova
Tonguç BAŞARAN
Jale Aylin ÇELIK
Sema Duran BAYTAR
Zekiye Hande ÜNAL
Erhan VATANSEVER
Can MIHCI
Muhammed Mustafa AKŞAM


BİLİM KURULU
Prof. Dr. Aida Islam University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Adnan Kahıl University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Ana Dimova Konstantin Preslavsky Üniversitesi / Bulgaristan
Prof. Dr. Ali Gültekin Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Arber Çeliku Tetovo Devlet Üniversitesi / Makedonya
Prof. Dr. Bıljana Kamcevska Phd University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Bujar Saıtı Phd University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Daniela Stoytcheva St. Kliment Ohridski Üniversitesi / Bulgaristan
Prof. Dr. Emıl Sulejmanı The Universıty Of Skopıe / Makedonya
Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Ersel Kayaoğlu İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Heino EWERS Goethe Üni. / Frankfurt a. Main Almanya
Prof. Dr. Hikmet Asutay Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. İmran Karabağ Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Irfan Morina - Prishtina University / Kosova
Prof. Dr. Kseanela Sotirofski Aleksander Moisiu Durres Universitesi-Arnavutluk
Prof. Dr. Kujtim Shala, Prishtina University / Kosova
Prof. Dr. Lulzim Aliu University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Mahmut Karakuş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Marieta Petrova University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Mıto Spasevskı University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Mihaela Cernăuţi-Gorodeţchi Alexander. Ion Cuza University of Iasi / Romanya
Prof. Dr. Mirjana Teodosijević Belgrad Üniversitesi / Sırbistan
Prof. Dr. Muharrem Tosun Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Muhlise Coşkun Ögeyik Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Nevide Akpınar Dellal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Gashi, Prishtina University / Kosova
Prof. Dr. Osman Titrek Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Recep Akay Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan Canım Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Sali Bashota, Prishtina University / Kosova
Prof. Dr. Salih Okumuş, Prishtina University / Kosova
Prof. Dr. Sanjin Kodrić University of Sarajevo / Bosnia-Herzegovina
Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Snejana Boitscheva Konstantin Preslavsky Üniversitesi / Bulgaristan
Prof. Dr. Suad Becirovic Novi Pazar Universitesi / Sırbıstan
Prof. Dr. Suzana Canhasi - Prishtina University / Kosova
Prof. Dr. Şener Bağ Namık Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Tatjana Koteva Mojsoska University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Vesna Makasevska Phd University of Skopje / Makedonya
Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Azra Abadžić-Navaey Zagreb Üniversitesi / Hırvatistan
Doç. Dr. Cemile Akyıldız-Ercan - Atatürk Üniversitesi Erzurum
Doç. Dr. Damir Matanovic Josip Juraj Strossmayer Üniversitesi / Hırvatistan
Doç. Dr. Ergin Jable, Prishtina University / Kosova
Doç. Dr. Lulzim Ademi University of Skopje / Makedonya
Doç. Dr. Qibrije Frangu, Prishtina University / Kosova
Doç. Dr. Milazim Krasniqi, Prishtina University / Kosova
Doç. Dr. Mukadder Seyhan Yücel Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Necdet Neydim İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Neli Miteva Konstantin Preslavsky Üniversitesi / Bulgaristan
Doç. Dr. Nuran Malta-Muhaxheri, Prishtina University / Kosova
Doç. Dr. Nysret Krasniqi, Prishtina University / Kosova
Doç. Dr. Rumyana Todorova Konstantin Preslavsky Üniversitesi / Bulgaristan
Dr. Öğr. Üyesi Elsev Brina Lopar - Prishtina University / Kosova
Dr. Öğr. Üyesi Demirali Yaşar Ergin Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin Parlakyıldız - Kıbrıs İlim Üniversitesi (CSU)
Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Aydın - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Coşkun Doğan - Trakya Üniversitesi
Dr. Agnieszka Sochal Varşova Üniversitesi, Polonya
Dr. Amina Şilyak Jesenkoviç Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü / Saraybosna
Dr. Daniela Kirova Konstantin Preslavsky University / Bulgaristan
Dr. Esin Hüdaverdi - Prishtina University / Kosova
Dr. Eva Csáki Peter Pazmany Katolik Üniversitesi / Macaristan
Dr. Ion Lihaciu Iasi (Yaş) Üniversitesi, Romanya
Dr. Nebahat Sulçevsi
Dr. Sanja Lovrić Kralj University of Zagreb / Hırvatistan
Öğr. Gör. Zeynep Kösteloğlu - Osman Gazi Üniversitesi / Eskişehir
İsa Sülçevsi -  Priştine / KOSOVAWEB EDİTÖRLERİ:
Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLDAL
Can MIHCI
Muhammed Mustafa AKŞAMGRAFİK / GÖRSEL TASARIM:
Dr. Lale ASLAN
Muhammed Mustafa AKŞAM