Amaç ve Kapsam


26-28 Nisan 2019 tarihlerinde Kosova'nın başkenti Priştina'da Priştina Üniversitesinde düzenlenecek olan ikinci Balkan çocuk ve gençlik yazını kongresinin bu yılki ana teması Kültürlerarasılık ve çocuk gençlik yazınıdır. Bu konu etrafında, aşağıdakileri de içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan farklı alan ve disiplinlerden konuyla ilgili çalışmalar beklenmektedir. 

 • Çocuk Edebiyatı / Child Literature 
 • Çizgi Roman / Comic Books 
 • Çocuk Edebiyatı ve Yeni Medyalar / Child literature and New Media 
 • Çizgi Film-Animasyon Çocuk Kurguları / Cartoons and Animated Films – Fiction for Children 
 • Medya Okur-Yazarlığı / Media Literacy 
 • Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Paradigma Değişimi / The Paradigm Shift in Child Literature 
 • Gençlik Edebiyatı / Adolescent Literature 
 • Gençlik Sosyolojisi / Sociology of Youth Literature 
 • Gençlik Kültürleri / Youth Cultures
 • Balkanlarda Çocuk ve Gençlik Edebiyatı / Child and Youth Literature in Balkans 
 • Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ile Değerler Eğitimi / Education of Values with Child and Youth Literature 
 • Yabancı Diller Eğitimi /Foreign Languages Education 
 • Çocuk, Gençlik ve Eğitim / Children- Youth and Education 
 • Çocuk, Genç, Göç ve Eğitim / Child, Youth, Migration and Education
 • Eğitim ve Eğitim Bilimleri / Education and educational sciences
 • Sosyal Bilimlerde çocuk ve gençlik / Child and Youth in Social Sciences