Kongre Programı


CONGRESS PROGRAMME

 

FRİDAY/ CUMA                                          26.04.2019

 

REGISTRY/ KAYIT                                         09:00                 (REGISTRYDESK)

OPENING / AÇILIŞ                                    10:30-11:00      (MAINROOM)

MAIN SPEAKER/ ANA KONUŞMACI            11:30-12:30         (MAINROOM)

ASSOC. PROF. DR. NECDET NEYDIM (ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF LITERATURE DEPARTMENT OF TRANSLATION SCIENCES DIVISION OF GERMAN TRANSLATION)

TOPIC/ KONU: CHILD LITERATURE AND MULTICULTURALISM / ÇOCUK EDEBİYATI VE ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK

OPENING COCTAIL / AÇILIŞ KOKTEYLİ   12:30-14:00      FELSEFE FAKÜLTESİ 

SESSİON 1 / 1.OTURUM  14:00- 15:30 (EACH PRESENT.15 MİN./ HER SUNUM 15DK.)                               

ROOM / SALON: SALLA IDRIZ AJETI     

SESSION CHAIR/ OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. LULZIM ALIU 

LULZIM ALIU 

METHODOLOGİCAL ASPECTS OF READİNG NON-LİTERARY TEXTS İN THE TEACHİNG OF NATİVE LANGUAGE 

MIRZANA PAŠIĆ KODRIĆ

ETHİCAL CRİTİCİSM İN ELEMENTARY SCHOOL TEACHİNG OF LİTERATURE 

FLORINA SHEHU 

THE ROLE OF THE SPACE ON THE DEVELOPMENT OF THE COMMUNİCATİON SKİLLS OF STUDENTS FROM 

RASIM BASAK 

INFLUENCES OF TECHNOLOGY ON CREATİVİTY AND CHİLDREN’S CREATİVE PROCESSES. 

SİBEL KÜÇÜK, DILEK ULUDASDEMIR, HALE AYDIN, TUTKU KIRÇI, ESRA KİBAR 

THE EVALUATİON OF TEACHERS’ KNOWLEDGE ABOUT COGNİTİVE DEVELOPMENT CHARACTERİSTİCS OF CHİLDREN BETWEEN 6-12 AGED AND ADHD RECOGNİTİON COMPETENCİES 

SESSİON 1 / 1.OTURUM 14:00- 15:30 (EACH PRESENT. 15 MİN./ HER SUNUM 15DK.)    

ROOM / SALON: SALLA E DEKANATIT

SESSION CHAIR / OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. İMRAN KARABAĞ

İMRAN KARABAĞ

JOACHIM HEINRICH CAMPE’NİN AYDINLANMA DÖNEMİNDE ALMANYA’DA EĞİTİM VE ÇOCUK EDEBİYATI DİLİNİN GELİŞMESİNE KATKISI

MURAT BAYRAK ABDULLAH IŞIKLAR, MURAT BAYRAK, MERAL ÖZTÜRK, MUSTAFA SARIOĞLU, GÖKSEL ÖZTÜRK

EVDE DERS OKULDA ÖDEV” ÖĞRETİM MODELİNİN ÜNİVERSİTE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİLDE OKUMA BAŞARISINA OLAN ETKİSİ 

İBRAHIM KIBRIS 

METİN İŞLEME SÜREÇLERİ YÖNÜYLE SON ON İKİ YILDA UYGULAMAYA KONULAN TÜRKÇE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İBRAHIM KIBRIS 

DEĞERLER EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN ÖYKÜLERİNDE YER ALAN ÖNERİ VE ÖĞÜTLER 

ZEYNEP KÖSTELOĞLU 

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK KİTAPLARINA YANSIYAN KORKU 

MINE HOŞCAN BILGE

ARAYÜZ YÖNTEMİ İLE GENÇLİK EDEBİYATI METİNLERİNİ ‘OKUMAK’

 

CONGRESS PROGRAMME

 

SESSİON 1/ 1.OTURUM  14:00- 15:30 (EACH PRESENT. 15 MİN./HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: PROF.DR. MEHMED ÇAVUŞOĞLU DERSHANESİ

SESSION CHAIR / OTURUM BAŞKANI  PROF. DR. NALAN KIZILTAN

NALAN KIZILTAN, İLKNUR ÖZGÖNENEL, TOLGA ARSLAN, IRİNA LOBAS, NAZLI TÜFEKÇİ, HAVVANUR ATAY 

AN ANALYSIS OF THE INTERPERSONAL RHETORIC IN SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS IN FIVE LANGUAGES 

BÜŞRA YAMAN 

TRACİNG THE TRAVELS OF PİPPİ LÅNGSTRUMP İN TURKİSH 

DIDEM SEVGI ÖZGIDER 

TÜRKİYE’DE VE İNGİLTERE’DE ÇOK SATILAN ÇOCUK KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 

SİBEL KÜÇÜK, PERVER KARŞIGIL, DİLEK ULAŞDEMİR 

EVALUATION OF CONTENTS OF CHILDREN GAMES PLAYED ON THE INTERNET 

SESSİON 1 / 1.OTURUM  14:00- 15:30 (EACH PRESENT. 15 MİN./ HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: SÜREYYA YUSUF DERSHANESİ

SESSION CHAIR / OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. NİMET HAŞIL KORKMAZ

MERAL TANER DERMAN , GAMZE KÖKSAL, ÜNZİLE KURT 

EVDE DÜZENLİ OLARAK KİTAP OKUNAN VE OKUNMAYAN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

ÇIĞDEM GÖKDUMAN, FATMA DEMİR

BABALARA GÖRE ÇOCUKLARIN OYUNU

PINAR BAĞÇELİ KAHRAMAN, HANDAN ASÛDE BAŞAL, MERVE DEMİRTAŞ, AYŞENUR ÜZÜM, ŞULE UZUN 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFLARINA DEVAM EDEN MÜLTECİ ÇOCUKLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE DİĞER ÇOCUK VELİLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

GÖKSEL ÖZTÜRK 

TRANSLATING COMICS FROM A MULTIMODAL PERSPECTIVE: TRANSLATION OF COMIC STRIPS IN THE EARLY REPUBLIC PERIOD IN TURKEY 

BIROL YIĞIT

DEVLET OKULLARININ FINANSMAN KAYNAKLARI VE YÖNETICILERININ FINANSMAN SORUNLARI

 

 

BREAK /ARA 15:30-16:00   (FOYER)

 

SESSİON 2 / 2.OTURUM  16:00- 17:15 (EACH PRESENT. 15 MİN./ HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: SALLA IDRIZ AJETI     

SESSION CHAIR/ OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. LEYLA COŞAN 

LEYLA COŞAN 

ERZİEHUNGS-UND BİLDUNGSPROBLEMATİK İM 19. JAHRHUNDERT İN DİE WELT VON GESTERN VON STEFAN ZWEİG 

SEVINÇ HATIPOĞLU 

GENÇLİK VE ERASMUS HAREKETLİLİK PROGRAMI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 

MUKADDER SEYHAN YÜCEL 

METHODİSCH-DİDAKTİSCHE REFLEXİONEN UND AUFGABENFORMEN BEİ LEHRWERKEN FÜR FRÜHES DEUTSCH 

YILDIZ AYDIN 

JUREK BECKER’İN SCHLAFLOSE TAGE ROMANINDA EĞİTMEN-ÖĞRENCİ ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA TOPLUMCU KİŞİLİK SORUNSALINA EKİN SİYASAL BİR YAKLAŞIM 

HABIB TEKIN 

AUTOBİOGRAFİSCH-TRAUMATİSCHE ERLEBNİSSE UND KİNDHEİTSERİNNERUNGEN İN DER NOVELLE SCHLÄFST DU MUTTER? VON JAKOB WASSERMANN 

 

 

 

CONGRESS PROGRAMME

 

SESSİON 2/ 2.OTURUM 16:00- 17:15 (EACH PRESENT. 15 MİN./ HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: SALLA E DEKANATIT

SESSION CHAIR / OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. METIN TOPRAK

METIN TOPRAK

JOACHİM HEİNRİCH CAMPE: ALMAN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATININ UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR TEMSİLCİSİ

ÇAĞLAYAN KARAOĞLU BİRCAN 

MONTESSORİ YAKLAŞIMINDA ÇOCUĞUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDE DUYU GELİŞTİRME AKTİVİTELERİNİN YERİ 

MUTLU KÖPÜKLÜ 

ÇOCUKLARIN MOTOR BECERİLERİNİN GELİŞMESİNDE KİLİN KULLANIMI 

MELTEM DÜZBASTILAR, RESULHAN BAHADIR HAFIZOĞLU

ANLAMLANDIRMAYA DAYALI BENZETİMLER İLE ÖRNEK FİKİR ÜRETEBİLME BECERİSİNİN KEMANDA STACCATO TEKNİĞİNİN UYGULANMASINA ETKİSİ 

MELTEM DÜZBASTILAR ,RESULHAN BAHADIR HAFIZOĞLU

KEMAN ÖĞRETİMİNDE TEKRAR STRATEJİSİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN ÇALGI ÇALMA PERFORMANSLARINA ETKİSİ 

LEVENT VURAL 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENEL VE AKADEMİK ERTELEME EĞİLİMLERİ 

 

SESSİON 2 / 2.OTURUM 16:00- 17:15 (EACH PRESENT. 15 MİN./ HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: PROF.DR. MEHMED ÇAVUŞOĞLU DERSHANESİ

SESSION CHAIR/ OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. SÜLEYMAN HAKAN YILMAZ

SÜLEYMAN HAKAN YILMAZ ,YASEMİN GÜLŞEN YILMAZ

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÇOCUK YAZININA GETİRMİŞ OLDUĞU YENİLİKLER 

YASEMIN GÜLŞEN YILMAZ, SÜLEYMAN HAKAN YILMAZ

ÇOCUK DERGİLERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 

SALIH KORALP GÜREŞIR, ERHAN VATANSEVER 

ÇOCUK ÜZERİNDEN MİLLÎ KİMLİK İNŞA ETME ÇABASI ÖRNEĞİ: ÇOCUK SESİ DERGİSİ 

NIHAL KOCABAY -ŞENER, M.NUR ERDEM

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİJİTAL HABER OKURYAZARLIĞININ ÖNEMİ VE BİR DERS ÖNERİSİ 

SESSİON 2 / 2.OTURUM 16:00- 17:15 (EACH PRESENT. 15 MİN./ HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: SÜREYYA YUSUF DERSHANESİ

SESSION CHAIR/ OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ MUHARREM  ÖZDEN 

MUHARREM  ÖZDEN 

GÜNÜMÜZ ANADOLU AĞIZLARINDA ÇOCUK OYUNLARIYLA İLGİLİ OLARAK KULLANILAN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

ERHAN VATANSEVER , SALİH KORALP GÜREŞİR

BALKANLAR’DA ÇIKARILAN BİR ÖĞRENCİ DERGİSİ YENİ MEKTEP 

DAMLA PEKTAŞ 

FERİDUN ORAL KİTAPLARININ PROSOSYAL BECERİLER VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

ÖZGE KÖMEÇ 

NURAN TURAN’IN ESERLERİNDE KÜLTÜREL UNSURLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

 

GALA DİNNER/ GALA YEMEĞİ       19:00

 

 

 

 

 

CONGRESS PROGRAMME

SATURDAY/ CUMARTESİ                        27.04.2019

MAIN SPEAKER/ ANA KONUŞMACI      10:30-11:45            (MAINSALON)

PROF. DR. DR. H.C. HANS-HEINO EWERS (INSTITUT FÜR ALLGEMEINE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT- GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT FACHBEREICH ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN)

TOPIC/ KONU: KINDERLITERATUR IM ZEITALTER DER GLOBALISIERUNG: DIE BEDEUTUNG VON ÜBERSETZUNGEN / KÜRESELLEŞME DÖNEMİNDE ÇOCUK YAZINI: ÇEVİRİLERİN ANLAMI

BREAK/ ARA         11:45-12:00            (FOYER)

SESSİON 3/ 3.OTURUM  12:00-13:30  (EACH PRESENT. 15 MIN./HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: SALLA IDRIZ AJETI     

SESSION CHAIR/ OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. HANDAN ASUDE BAŞAL

HANDAN ASÛDE BAŞAL, HASAN HÜSEYİN EMİR, ERCAN KAPLAN, MERYEM KORKMAZ 

SURİYELİ GÖÇMEN AİLE VE ÇOCUKLARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE VE TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUMU 

CANSU SAKAKLLI ,COŞKUN DOĞAN

OKUL DENEYİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINA MESLEKİ AÇIDAN KATKILARI 

ELIF OLGUN , SEVİNÇ MADEN

ESKİ VE YENİ ALMANCA LİSANS PROGRAMLARINA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 

HAFIZE MUTLU ,SEVİNÇ MADEN

ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAKİ DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

MÜNEVVER ERDOĞMUŞ, HİKMET ASUTAY

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE EDEBİYATIN ÖNEMİ 

SESSİON 3/ 3.OTURUM    12:00-13:30 (EACH PRESENT,15 MIN./ HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: SALLA E DEKANATIT

SESSION CHAIR/ OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SEVINÇ HATIPOĞLU

NECDET NEYDIM

ÇOCUKLARIN YARAMAZ ŞEHRI İSTANBUL

ÇAĞLAYAN KARAOĞLU BİRCAN 

OKUL ÖNCESİ ÖYKÜ KİTAPLARINDAKİ METİNLERİN METİNSELLİK ÖLÇÜTLERİNE UYGUNLUKLARI

SERAP DEVRAN 

NARRATİVE KATEGORİSİERUNG VON SPRACHE, VARİATİON UND SPRECHER DİE "MİSCHMASCH"- SPRACHE DER "RÜCKKEHRER" İM DEUTSCHEN CALLCENTER İN ISTANBUL 

JALE AYLIN ÇELIK , HİKMET ASUTAY

AGATHA CHRISTIE’S MORD IM ORIENT-EXPRESS: DIE DARSTELLUNG DER DETEKTIVFIGUR HERCULE POIROT AUS MORALISCHER SICHT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESS PROGRAMME

 

 

SESSİON 3/ 3.OTURUM 12:00-13:30  (EACH PRESENT. 15 MIN./ HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: PROF.DR. MEHMED ÇAVUŞOĞLU DERSHANESİ

SESSION CHAIR/ OTURUM BAŞKANI: DR. ÖĞR. ÜYESİ DEMİRALİ YAŞAR ERGİN

ZERRIN BALKAÇ 

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE ‘’ÇOCUK VE GENÇLİK EĞİTİMİ’’ HUSUSUNDA BİR DEĞERLENDİRME

YÜCEL ATILA ŞEHIRLI

23 NİSAN MİLLÎ EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI’NA İLİŞKİN SINIF EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI

YÜCEL ATILA ŞEHIRLI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI 

DEMIRALI YAŞAR ERGİN

ÖRNEKLEME TEORİSİ

DEMIRALI YAŞAR ERGİN ,SEMİH ÇAYAK

LKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİ VELİLERİNİN BEKLENTİLERİ

COŞKUN DOĞAN 

ÇOCUK VE ÇEVİRİNİN İKİNCİL METİN OLARAK ÖTEKİNİ UYUMLAŞTIRICI ROLÜ

COŞKUN DOĞAN 

KÜLTÜREL OLGULARIN MASALLARDA AKTARIMI VE ÇEVİRİNİN ÖNEMİ 

SESSİON 3/ 3.OTURUM  12:00-13:30 (EACH PRESENT. 15 MIN. / HER SUNUM 15DK.)

ROOM / SALON: SÜREYYA YUSUF DERSHANESİ

VİDEO SUNUMLAR:

İLKER ÇÖLTÜ 

ERST MUSS MAN SATT WERDEN, DANN KOMMT DIE MORAL: ARMUT UND DEPRIVATION ALS SOZIALES PROBLEM BEI DEM WERK “ALLEINGELASSEN” VON THOMAS FUCHS 

İLKER ÇÖLTÜ 

 EMEK OLMADAN MÜKÂFAT OLMAZ VEYA PARA BAZEN FELAKET GETİRİR: GRİMM KARDEŞLERİN SİMELİBERG VE BİN BİR GECE MASALLARINDAKİ ALİ BABA VE KIRK HARAMİLER MASALLARININ KARŞILAŞTIRILMASINDA BENZER YÖNLERİN ULUSAL ATASÖZLERİ VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA İRDELENİMİ 

CAVIDAN ÇÖLTÜ İMREN 

NUR İÇÖZÜ’NÜN DÖNEMEÇ ADLI ROMANI ÖRNEĞİNDE OLUŞUM ROMANI 

EMINE TOK 

NE BABALAR VAR! GRİMM MASALLARINDA EDİLGEN BABA FİGÜRÜ 

CAVIDAN ÇÖLTÜ İMREN 

MIRJAM PRESSLER’IN BITTERSCHOKOLADE ADLI ESERINDE ÖZDEĞER DUYGU EKSİKLİĞİNE OKUMA GÜNLÜĞÜ YÖNTEMİ İLE DİDAKTİK YAKLAŞIM 

GÖKHAN ILGAZ , TUĞBA TÜRK

BALKAN ÜLKELERİNDE EVDEKİ KİTAPLAR, EBEVEYN EĞİTİM DÜZEYİ VE OKUMA PUANLARI 

BURCU ÖZTÜRK, HIKMET ASUTAY

 BİR SOSYO-ELEŞTİREL ÇOCUK KİTABI ÖRNEĞİ: “PÜNKTCHEN UND ANTON” 

 

CİTY TOUR/ ŞEHİR TURU 1. MURAT HAN TÜRBESI (SEPARATE TİME/ SERBEST ZAMAN)

 

 

SUNDAY/ PAZAR 28.04.2019 (CONGRESS TRIP: PRIZREN)   CLOSİNG